Khác biệt giữa các bản “Bộ Chuột chù”

'''Bộ Chuột chù''' ([[danh pháp khoa học]]: '''''Soricomorpha''''') là một nhánh sinh học trong lớp [[động vật có vú]] (lớp Thú). Trước đây người ta coi nó là một nhóm trong phạm vi [[bộ Ăn sâu bọ]] (''Insectivora''). Tuy nhiên, bộ này hiện nay được coi là [[cận ngành]] và hàng loạt các bộ mới được tách ra từ nó, bao gồm các bộ [[Afrosoricida]] ([[tenrec]] và [[chuột chũi vàng]]), [[Macroscelidea]] ([[chuột chù voi]]) và [[Erinaceomorpha]] ([[nhím gai]] và [[chuột chù núi cao]]), chỉ còn lại bốn họ như dưới đây<ref name=msw3/>
==Phân loài==
; Bộ Chuột chù ''Soricomorpha''
* '''BỘ SORICOMORPHA'''
** '''Họ [[SoricidaeNesophontidae]]''': Chuột chù Tây Ấn (tuyệt chủng)
*Họ †[[Plesiosoricidae]]
*** Phân họ [[Crocidurinae]]: [[chuột chù răng trắng]]
*** Phân họ'''Họ [[SoricinaeSolenodontidae]]''': [[chuộtChuột chù răng đỏ]]khía
**** Chi [[Solenodon]]: loài †[[Solenodon arredondoi]], †[[Solenodon marcanoi]], [[Solenodon paradoxus]] và [[Solenodon cubanus]]
*** Phân họ [[Myosoricinae]]: [[chuột chù răng trắng châu Phi]]
** '''Họ [[TalpidaeSoricidae]]''': Chuột chũichù
*** Phân họ [[ScalopinaeCrocidurinae]]: [[chuột chù răng trắng]]
**** Chi Crocidura - Diplomesodon - Feroculus - Paracrocidura - Ruwenzorisorex - Scutisorex - Solisorex - Suncus - Sylvisorex
*** Phân họ [[Talpinae]]
*** Phân họ [[UropsilinaeMyosoricinae]]: [[chuột chù răng trắng châu Phi]]
**** Chi Congosorex - Myosorex - Surdisorex
** '''Họ [[Solenodontidae]]''': Chuột chù răng khía
** '''HọPhân họ [[NesophontidaeSoricinae]]''': Chuột[[chuột chù Tâyrăng Ấn (tuyệt chủng)đỏ]]
*** Tông [[Anourosoricini]]
*** Tông [[Blarinellini]]
*** Tông [[Blarinini]]
*** Tông [[Nectogalini]]
*** Tông [[Notiosoricini]]
*** Tông [[Soricini]]
** Phân họ †[[Heterosoricinae]]
** Phân họ †[[Limnoecinae]]
*** Tông Allosoricini]]
*** Tông [[Limnoecini]]
** '''Họ [[SolenodontidaeTalpidae]]''': Chuột chù răng khíachũi
** Phân họ [[Scalopinae]]
*** Phân họ [[Talpinae]]
** Phân họ [[Uropsilinae]]
 
==Tham khảo==
{{wikispecies|Soricomorpha}}