Khác biệt giữa các bản “Bầu cử tổng thống Iran, 2009”

n
Kết quả từ từng địa phương :<ref>[http://www.payvand.com/news/09/jun/1150.html Iran's Interior Ministry releases provincial vote count] Payvand Iran News, ngày 15 tháng 6 năm 2009</ref>
 
== Hệ quả ==
== Bạo động và biểu tình sau bầu cử ==
===Biểu tình===
[[Tập tin:Tehran protest (1).jpg|250px|nhỏ|phải|Biểu tình phản đối chính phủ Ahmadinjad tại Iran ngày 16 tháng 6 năm 2009]]
67.106

lần sửa đổi