Khác biệt giữa các bản “Đắc nhân tâm”

Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Bizbooks2018 (thảo luận): Hình bìa vi phạm bản quyền. (TW)
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Bizbooks2018 (thảo luận): Hình bìa vi phạm bản quyền. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
{{Infobox Book
| name = Đắc nhân tâm
| image = [[Tập tin:Đắc nhân tâm.jpg|300px]]
| image = [[File:Dac-nhan-tam.jpg|thumb|Đắc Nhân Tâm - phiên bản gốc từ Nguyễn Hiến Lê (dịch giả đầu tiên dịch Đắc Nhân Tâm tại Việt Nam và cũng là người đặt tên Đắc Nhân Tâm)]]
| author = Dale Carnegie
| country = [[Hoa Kỳ|Mỹ]]
223.257

lần sửa đổi