Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]
**[[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam|Chủ tịch]]: [[Trần Thanh Mẫn]]
**[[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam#Xem thêm|Tổng Thư ký]]: [[Hầu A Lềnh]]
**[[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam#Xem thêm|Phó Chủ tịch]]: [[Hầu A Lềnh]] (Thường trực)
**[[Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam#Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam|Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]
**[[Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam#Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam|Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]
*[[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]
**[[Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam|Hội đồng quốc phòng và an ninh]]
***[[Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam|Chủ tịch]]:[[Trần Đại Quang]]
***[[Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam#Thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh các khóa|Phó Chủ tịch]]: [[Nguyễn Xuân Phúc]]
----