Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rap chiến”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| caption =
| stylistic_origins = {{hlist|[[Poetry]]|[[flyting]]}}
| cultural_origins = EarlyĐầu những năm 1960's, [[UnitedHoa StatesKỳ]]
| instruments =
| derivatives =