Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rap chiến”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| alt =
| caption =
| stylistic_origins = {{hlist|[[PoetryThơ]]|[[flyting]]}}
| cultural_origins = Đầu những năm 1960, [[Hoa Kỳ]]
| instruments =