Khác biệt giữa các bản “Nông dân”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Chú thích trong bài}}
[[Tập tin:Rizière vietnam.jpg|250px|nhỏ|Một nông dân ở Việt Nam]]
'''Nông dân''' là những người lao động cư trú ở [[đồng quê|nông thôn]], tham gia sản xuất [[nông nghiệp]]. Nông dân sống chủ yếu bằng [[ruộng lúa|ruộng]] [[vườn]], sau đó đến các ngành nghề mà tư liệu sản xuất chính là ''đất đai''. Tùy từng [[quốc gia]], từng thời kì [[lịch sử]], người nông dân có quyền sở hữu khác nhau về ruộng đất. Họ hình thành nên [[giai cấp]] nông dân, có vị trí, vai trò nhất định trong [[xã hội]].