Khác biệt giữa các bản “Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”

n (Đã lùi lại 2sửa đổi của Baogia123457 (thảo luận), quay về phiên bản cuối của Thusinhviet. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
====Sĩ Quan====
*Tướng quan
**Nhất cấp ThượngĐại tướng (bãi bỏ năm 1994).
**Thượng tướng
**Trung tướng
**Thiếu tướng
*Hiệu quan
**Đại hiệu (đại tá)
**Thượng hiệu (thượng tá)
**Trung hiệu (trung tá)
**Thiếu hiệu (thiếu tá)
*Uý quan
**Thượng úy
**Hạ sĩ
====Binh sĩ====
 
**Thượng đẳng binh (binh nhất)
**Liệt binh (binh nhì)
===Quy định về tương quan chức vụ và quân hàm ===
*Chủ tịch Quân uỷ Trung ương (thường do Tổng bí thư kiêm nhiệm): không cấp quân hàm.