Khác biệt giữa các bản “Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc”

 
===Hệ thống quân hàm hiện tại===
Hệ thống [[Quân hàm Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc|quân hàm Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc]] hiện nay được xây dựng và áp dụng từ năm 1988 trên cơ sở đoạn tuyệt với hệ thống cấp bậc cũ đặt ra năm 1955, gồm các cấp:
====Sĩ Quan====
*Tướng quan