Khác biệt giữa các bản “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
 
Tại miền Nam, các đảng viên Cộng sản hoạt động trên danh nghĩa là đảng viên Đảng Nhân dân cách mạng (nhưng thực tế là một bộ phận của Đảng Lao động). Quân khu V có thời gian được xem là biệt lập với Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang miền nam, và Khu ủy khu V không thuộc trung ương Cục, trong khi khu Trị Thiên do ngoài Bắc chỉ đạo trực tiếp. Tuy nhiên luôn có thay đổi liên tục cơ chế lãnh đạo trong thời gian chiến tranh.{{fact|date=7-2014}}
[[Tập tin:FLMM - The North Vietnamese Regular.jpg|nhỏ|trái|250px|Quân trang của một người lính thuộc [[Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đội Nhân dân Việt Nam]] tại bảo tàng ở Hoa Kỳ (thật ra kiểu mũ đan lưới trong hình chỉ dùng trong chiến tranh chống Pháp và đã được thay thế từ năm 1958 bởi mũ cối và mũ tai bèo)]]
 
Cũng giống như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận và Chính phủ cách mạng lâm thời, về thực tế tuy là hai nhưng lại là một, do chịu sự chỉ đạo thống nhất của Đảng Lao động nên không có một lập trường nào riêng rẽ. Tuy nhiên về mặt pháp lý, thì vẫn là hai sự khác biệt, với những tuyên ngôn khác nhau mang tính sách lược.{{fact|date=7-2014}}