Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

Nhân vật Hạ Hầu Uyên trong [[tiểu thuyết]] [[Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[La Quán Trung]] là nhân vật phụ, được mô tả khá gần với sử sách, hầu như không có những tình tiết hư cấu về ông trong tác phẩm này.
 
Ông xuất hiện từ hồi 4 khi cùng Tào Tháo khởi binh đánh [[Đổng Trác]] đến hồi 71 khi tử trận ở núi Định Quân. Việc Hạ Hầu Uyên tử trận được thày bói [[Quản Lộ]] báo trước cho Tào Tháo ở những hồi trước bằng câu chiêm: ''"Ba tám tung hoành, Lợn vàng đạp hổ, mé nam núi Định Quân gãy một cánh tay"''. Lời chiêm được giải như sau: ''Ba tám tung hoành'' tức là 8 lần 3 là 24, tức năm Kiến An thứ 24 (219). Lợn vàng đạp hổ là ''tháng dần năm hợi'', thời điểm ông tử trận. Mọi người ở Nghiệp Thành nghe Quản Lộ nói đều lo sợ sẽ có một viên đại tướng sắp thiệt mạng. Vì biết được lời đoán của Quản Lộ nên [[Trương Cáp]] trước đó thường thận trọng không dám mạo hiểm khi giao chiến với quân Thục, bị Hạ Hầu Uyên cùng Hàn Hạo, Hạ Hầu Thượng chê trách là nhát gan.
 
==Xem thêm==
61.665

lần sửa đổi