Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

 
Sau đó Tào Tháo khởi đại quân đến nhưng vẫn thất bại và phải từ bỏ Hán Trung về tay Lưu Bị.
 
==Gia đình==
*Vợ: Đinh Thị (丁氏), em gái của Đinh phu nhân - vợ Tào Tháo
*Con:
**Hạ Hầu Hành (夏侯衡), thừa kế chức vị của Hạ Hầu Uyên
**[[Hạ Hầu Bá]], sau khi Tào Sảng chết chạy sang hàng [[Thục Hán]]
**Hạ Hầu Xứng (夏侯稱), có tài từ nhỏ, được Tào Tháo và Tào Phi yêu mến, nhưng mất sớm năm 18 tuổi
**[[Hạ Hầu Wei]], trở thành đại thần Tào Ngụy, trấn thủ tại Kinh châu và Duyện châu
**Hạ Hầu Vinh (夏侯榮), cùng bị giết trong trận Hán Trung với cha khi mới 13 tuổi
**[[Hạ Hầu Huệ]] (夏侯惠), giữ chức Hoàng môn thị lang, tướng quốc nước Yên
**[[Hạ Hầu Hòa]], làm tới chức Thượng thư Bộ Lễ
**Hạ Hầu thị (夏侯氏), bị tướng [[Trương Phi]] nhà [[Thục Hán]] bắt khi mới 13-14 tuổi trong chiến loạn rồi trở thành vợ Trương Phi
 
== Trong Tam quốc diễn nghĩa ==
61.665

lần sửa đổi