Khác biệt giữa các bản “Tham Nghị viện”

Tham Nghị viện có 242 thành viên với nhiệm kỳ 6 năm. Nghị viên phải có độ tuổi trên 30 so với 25 tuổi ở Hạ viện. Tham Nghị viện không bao giờ bị giải thể chỉ có một nửa số nghị viên được bầu tại mỗi cuộc bầu cử.
 
== Thành phầncấu hiệntổ tạichức ==
Nhiệm kỳ của lãnh đạo Thượng viện không được quy định trong Luật Quốc hội và Quy tắc Thượng viện, trong thực tế, nó thường được thay thế sau mỗi cuộc bầu cử. Ngoài ra, sau khi nhậm chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch, các Thành viên sẽ được tách ra khỏi Thượng viện và trở thành thành viên độc lập.
(Tính đến 25 tháng 4 năm 2014)<ref>House of Councillors: [http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/eng/strength/index.htm Members Strength of the Political Groups in the House] (Japanese version [http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/current/giinsu.htm 会派別所属議員数一覧])</ref>
===Lãnh đạo Thượng viện===
Lãnh đạo Thượng viện gồm:
*Nghị trưởng
*Phó Nghị trưởng
*Tổng thư ký
 
Lãnh đạo hiện tại
{| class="wikitable"
|- valign="center"
! rowspan="3" colspan="2" | [[Hội đồng Nghị viện]]
! colspan="3" | Nghị viên
|-
!colspan="2" |Chức vụ!!colspan="2" |Họ tên!!rowspan="2" |Đảng phái (Trước đây)!!rowspan="2" |Nhiệm kỳ!!rowspan="2" |Thời gian!!rowspan="2" |Ghi chú
| colspan="2" | hết nhiệm kỳ
! rowspan="2" | tổng
|- align="right"
| 2016 || 2019
|-
!Tiếng Nhật!!Tiếng Việt!!Kanji!!Romaji
| style="background-color: #E60000;" |
| [[Đảng Dân chủ Tự do (Nhật Bản)|Đảng Dân chủ Tự do]] (''Jiyūminshutō'')
| align="right" | 49
| align="right" | 65
| align="right" | '''114'''
|-
|議長<br>''Gichō''||Chủ tịch||伊達忠一||[[Chuichi Date]]||Đảng Dân chủ tự do||1/8/2016-nay||{{số năm theo năm và ngày|2016|8|1}}||
| style="background-color: #009933;" |
| [[Đảng Dân chủ Nhật Bản|Đảng Dân chủ]] và Hội Làn gió Xanh mới (''Minshutō・Shin-Ryokufūkai'')
| align="right" | 41
| align="right" | 17
| align="right" | '''58'''
|-
|副議長<br>''Fuku Gichō''||Phó Chủ tịch||郡司彰||[[Akira Gunji]]||Không đảng phái||1/8/2016-nay||{{số năm theo năm và ngày|2016|8|1}}||
| style="background-color: #FFFF00;" |
| [[Đảng Công Minh]] (''Kōmeitō'')
| align="right" | 9
| align="right" | 11
| align="right" | '''20'''
|-
|事務總長<br>''Jimu Sōchō''||Tổng thư ký||郷原悟||[[Gōhara Satoru]]||Không đảng phái||1/8/2016-nay||{{số năm theo năm và ngày|2016|8|1}}||
| style="background-color: #6FBA2C;" |
| [[Đảng Duy tân Nhật Bản|Đảng Duy tân]] và [[Đảng Thống nhất (Nhật Bản)|Đảng Thống nhất]] (''Nippon Ishin no Kai・Yui no Tō'')<br /><small>''Chia ra hai đảng chính trị: 9 thành viên Duy Tân, 5 thành viên Thống nhất''</small>
| align="right" | 5
| align="right" | 9
| align="right" | '''14'''
|-
| style="background-color: blue;" |
| [[Đảng Của mọi người]] (''Minna no Tō'')
| align="right" | 6
| align="right" | 7
| align="right" | '''13'''
|-
| style="background-color: #000000;" |
| [[Đảng Cộng sản Nhật Bản|Đảng Cộng sản]] (''Nihon Kyōsantō'')
| align="right" | 3
| align="right" | 8
| align="right" | '''11'''
|-
| style="background-color: #70BBF9;" |
| [[Đảng Xã hội Dân chủ (Nhật Bản)|Đảng Xã hội Dân chủ]] và Liên minh Dân sự (''Shakaiminshutō・Goken Rengō'')
| align="right" | 2
| align="right" | 1
| align="right" | '''3'''
|-
| style="background-color: #FFA850;" |
| [[Đảng Phục hưng mới]] và Nhóm độc lập (''Shintō Kaikaku・Mushozoku no Kai'')<br /><small>''Chia ra hai đảng chính trị: 1 thành viên Phục hưng mới, 2 thành viên độc lập''</small>
| align="right" | 2
| align="right" | 1
| align="right" | '''3'''
|-
| style="background-color: #63EAA0;" |
| [[Đảng Cuộc sống của Nhân dân]] (''Seikatsu no Tō'')
| align="right" | 2
| align="right" | 0
| align="right" | '''2'''
|-
| style="background-color: #A0A0A0;" |
| Độc lập<br /><small>''Chia ra các đảng chính trị: Nghị trưởng (Dân chủ Tự do), Phó Nghị trưởng (Dân chủ), 1 thành viên [[Đảng Quần chúng Okinawa|OSMP]], 1 độc lập''</small>
| align="right" | 2
| align="right" | 2
| align="right" | '''4'''
|-
! colspan="2" | Tổng
| align="right" | 121
| align="right" | 121
| align="right" | '''242'''
|}
 
==Đại biểu==
Nghị sĩ không được kiêm cả hai viện cùng lúc, và nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ là 6 năm, cứ 3 năm bầu lại một nửa số thành viên.