Khác biệt giữa các bản “Lắk”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Cuối năm [[2003]], huyện Lắk có thị trấn Liên Sơn và 8 xã: Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Krông Nô, Yang Tao.
 
Ngày 2-1-2004, chuyển 2 xã Ea R'bin và Nam Ka thuộc huyện [[Krông Nô]] (sau khi chuyển huyện Krông Nô về tỉnh [[Đắk Nông]] mới thành lập) về huyện Lắk của tỉnh Đắk Lắk mới quản lý.
 
Như vậy, huyện Lắk có 1 thị trấn và 10 xã, giữ ổn định đến nay.
Người dùng vô danh