Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|-
| [[Willem II (football club)|Willem II]] || {{flagicon|NED}} {{sortname|Reinier|Robbemond}} || Kết thúc thời gian tạm quyền || 1 tháng 7 năm 2018||{{flagicon|NED}} {{sortname|Adrie|Koster}} || 1 tháng 7 năm 2018
|-
| [[FC Utrecht]] || {{flagicon|NED}} {{sortname|Jean-Paul|de Jong}} || Bị sa thải || 4 tháng 9 năm 2018 || Thứ 11 || {{flagicon|NED}} {{sortname|Dick|Advocaat}} || 12 tháng 9 năm 2018
|}