Khác biệt giữa các bản “Sông Đào”

{{subst:chất lượng kém 2}}
(Trang mới: sông Đào có chiều dài khoảng 25km, là nhánh nhỏ của sông Lam. Đầu nguồn của sông Đào là cầu Cao.)
 
({{subst:chất lượng kém 2}})
{{Chất lượng kém
|ngày=20
|tháng=01
|năm=2007
}}
 
sông Đào có chiều dài khoảng 25km, là nhánh nhỏ của sông Lam. Đầu nguồn của sông Đào là cầu Cao.
Người dùng vô danh