Khác biệt giữa các bản “Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2006”

|'' ''
|-
![[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2006 khu vực châu Âu – Bảng 5|Bảng 5]]!![[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2006 khu vực châu Âu – Bảng 6|Bảng 6]]!![[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2006 khu vực châu Âu – Bảng 7|Bảng 7]]!![[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2006 khu vực châu Âu – Bảng 8|Bảng 8]]
!Bảng 5!!Bảng 6!!Bảng 7!!Bảng 8
|-
|1. '''{{fb|ITA}}'''