Khác biệt giữa các bản “Đóng gói (lập trình máy tính)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Cơ chế che giấu thông tin ==
{{See also|Che giấu thông tin}}
{{em|Đóng gói có thể được dùng để che giấu thành viên dữ liệu và hàm dữ liệu.illiii88 in u um in i8ui}}
 
== Định nghĩa chung ==