Khác biệt giữa các bản “Vũ Tiến Lộc”

không có tóm lược sửa đổi
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = [[Chủ tịch]] [[Ủy ban hợp tác kinh tế Thái Bình Dương của Việt Nam]]
| bắt đầu 2 =
| kết thúc 2 =
| nghề = Chuyên gia kinh tế, chính khách
| giáo dục = [[Tiến sĩ kinh tế đối ngoại]]
| học trường =[[Trường Đại học Ngoại thương|Đại học Ngoại thương Hà Nội]] [[Trường Đại học Kinh tế Quốc dân|Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội]]
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]]
| đạo = [[0 (số)|Không]]
Người dùng vô danh