Khác biệt giữa các bản “Vũ Tiến Lộc”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
}}
 
'''Vũ Tiến Lộc''' (sinh 1960) là một tiến sĩ kinh tế và chính khách Việt Nam. Ông là [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam]] các khóa XI, XII, XIII, XIV, là Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Chủ tịch [[Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam]] (VCCI), Ủy viên Đoàn chủ tịch [[Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]], [http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Bo-sung-Pho-Chu-tich-Hoi-dong-Quoc-gia-ve-Phat-trien-ben-vung-va-Nang-cao-nang-luc-canh-tranh/20188/24559.vgp Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh], Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính [http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Bo-sung-Pho-Chu-tich-Hoi-dong-Quoc-gia-ve-Phat-trien-ben-vung-va-Nang-cao-nang-luc-canh-tranh/20188/24559.vgp phủ], Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối tác Công Tư của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch [[Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam]] (VBF), Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn kinh doanh Châu Á Thái Bình Dương APEC (ABAC), Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia.
 
==Tiểu sử==
Người dùng vô danh