Khác biệt giữa các bản “Vũ Tiến Lộc”

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
'''Vũ Tiến Lộc''' (sinh 1960) là một tiến sĩ kinh tế và chính khách Việt Nam. Ông là [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam]] các khóa XI, XII, XIII, XIV, là Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Chủ tịch [[Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam]] (VCCI), Ủy viên Đoàn chủ tịch [[Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]], [https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-sung-pho-chu-tich-hoi-dong-quoc-gia-ve-phat-trien-ben-vung-va-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-20180817194213420.htm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh,] Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối tác Công Tư của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch [[Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam]] (VBF), Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn kinh doanh Châu Á Thái Bình Dương APEC (ABAC), Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia.
 
==Tiểu sử==
13

lần sửa đổi