Khác biệt giữa các bản “Thế kỷ”

Thay đổi về fron chữ
(Đã lùi lại sửa đổi 42025883 của 14.177.174.105 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(Thay đổi về fron chữ)
'''Thế kỷ''' là cách gọi một đơn vị [[thời gian]] bằng 100 năm.
 
== '''Thế kỷ trong lịch Gregory '''==
Theo lịch Gregory thì thế kỷ 1 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 100. Thế kỷ 2 bắt đầu từ năm 101 và cứ như vậy theo công thức Thế kỷ n bắt đầu từ năm 100×n - 99, vì vậy thế kỷ 20 kết thúc chính xác là vào ngày 31 tháng 12 năm 2000 chứ không phải ngày 31 tháng 12 năm 1999.
 
Theo cách tính lịch thiên văn thì tồn tại năm 0 (tương ứng năm 1 của lịch Gregory), vì vậy thế kỷ 1 theo lịch thiên văn bắt đầu từ năm 0 và kết thúc vào năm 99, còn thế kỉ 21 bắt đầu từ năm 2000 (lịch thiên văn).
 
== '''Chuyển đổi '''==
* ''1 [[thiên niên kỷ]] = 10 thế kỷ = 1000 năm''
* ''1 thế kỷ = 10 thập kỷ = 100 năm''
* ''1 [[thập niên]] = 3652 [[ngày]] = 10 năm''
* ''1 [[năm]] = 365,25 ngày (hay 365 ngày)''
* ''1 năm (nhuận) = 366 ngày''
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh