Khác biệt giữa các bản “Minh Tuyên Tông”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm [[1426]], [[tháng 8]], chú ông là Hán vương [[Chu Cao Hú]] (朱高煦) làm loạn. Hán vương vốn là người con trai được [[Minh Thành Tổ]] Vĩnh Lạc Hoàng đế yêu quý do có công cứu giá; nhưng do bất chấp quân pháp nên năm [[1417]] đã bị đày tới một thái ấp nhỏ ở Lạc An (Quảng Nhiêu, [[Sơn Đông]]). Khi Chu Cao Hú làm loạn, Tuyên Tông Hoàng đế đã đem 20.000 quân tấn công ông ta tại Lạc An. Chu Cao Hú bị phế làm thứ nhân và chết do bị tra tấn. Sáu trăm quan lại theo Hán vương cũng bị tử hình và 2.200 người khác bị lưu đày.
 
Tuyên Tông cũng là người hay tham khảo ý kiến các đại thần như [[Dương Sĩ Kì]], [[Dương Vinh]]. Ông cũng là người chủ trương rút quân khỏi [[Bắc thuộc lần 4|Giao Chỉ]], do khi đó quân Minh liên tục bị quân[[Lê Thái Tổ|Lê Lợi]] và [[khởi nghĩa Lam Sơn|nghĩa quân Lam Sơn]] đánh bại, với việc sửa đổi chính sách thảo phạt của thời kỳ Vĩnh Lạc thành chính sách hưu binh dưỡng dân, nhưng một số các đại thần của ông không đồng ý. Năm 1426, sau nhiều thất bại lớn ở miền Bắc Giao Chỉ mà đỉnh điểm là [[trận Tốt Động – Chúc Động]], tổng binh Thành Sơn hầu [[Vương Thông]] gửi thư xin Tuyên Tông cấp viện binh. Tuyên Tông sai An Viễn hầu [[Liễu Thăng]], Kiềm quốc công [[Mộc Thạnh]] đem 2 đạo viện quân sang cứu trợ. Chúa Lam Sơn là [[Lê Lợi]] sai [[Lê Sát]], [[Lưu Nhân Chú]] đánh bại và giết Liễu Thăng trong [[trận Chi Lăng – Xương Giang]], [[Trịnh Khả]] và [[Phạm Văn Xảo]] phá tan quân Mộc Thanh ở ải Lê Hoa. Nhiều tướng cấp cao của Minh như [[Lý Khánh]], [[Lương Minh]], [[Thôi Tụ]] cũng chết cùng với khoảng 70.000 quân. Không đợi lệnh Minh Tuyên Tông, Vương Thông rút quân khỏi quận Giao Chỉ và Tuyên Tông buộc phải công nhận quyền độc lập của người Việt.
 
Tại phía Bắc, Tuyên Tông đã đi tuần thú biên giới với 3.000 kị binh vào năm [[1428]] và đã tiễu phạt các nhóm cướp cướp bóc từ Bộ lạc [[Uriyangkhad]] [[Mông Cổ]]. Người Hán cho phép những người Mông Cổ miền đông theo [[Arughtai]] đánh nhau với các bộ lạc [[Oirat]] của [[Toghon]] ở phía tây. Bắc Kinh hàng năm nhận ngựa từ Arughtai; nhưng ông ta đã bị người Oirat đánh bại vào năm [[1431]] và bị giết năm [[1434]] khi Toghon chiếm được miền Đông Mông Cổ. Triều đình nhà Minh sau đó duy trì quan hệ hữu hảo với người Oirat. Quan hệ ngoại giao với [[Nhật Bản]] cũng được cải thiện vào năm [[1432]]. Các quan hệ với [[Triều Tiên]] cũng tốt, ngoại trừ việc họ không đồng ý với việc phải gửi các thiếu nữ đồng trinh để sung vào hậu cung nhà Minh. Tuyên Đức Hoàng đế cũng cho phép [[Trịnh Hòa]] thực hiện thêm một chuyến đi biển nữa; nhưng những chuyến viễn thám hàng hải đó đã kết thúc vào năm [[1434]].
Người dùng vô danh