Khác biệt giữa các bản “Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang]] Chỉ Huy Trưởng: Đại tá Lê Văn Thăng
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang]] Chỉ Huy Trưởng: Đại tá Đàm Kiến Thức
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng]] Chỉ Huy Trưởng: Đại tá NguyễnTrần Văn ThốngLâu
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang]] Chỉ Huy Trưởng: Đại tá Châu Hoàng Phương
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh]] Chỉ Huy Trưởng: Đại tá Lâm Bỉnh Vinh
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long]] Chỉ Huy Trưởng: Đại tá NguyễnPhạm QuốcVăn DũngBé Tư
* [[Sư đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn Bộ binh 4]]<ref>{{Chú thích web|url=http://qk9.qdnd.vn/vi-vn/119/338/dien-mao-moi-o-su-doan-4/316171.html|tiêu đề=Diện mạo mới ở Sư đoàn 4}}</ref>
* [[Sư đoàn 8, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn Bộ binh 8]]<ref>{{Chú thích web|url=http://vov.vn/chinh-tri/su-doan-bo-binh-8-quan-khu-9-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-359644.vov|tiêu đề=Sư đoàn Bộ binh 8, Quân khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba}}</ref>
Người dùng vô danh