Khác biệt giữa các bản “Tiếng Aceh”

không có tóm lược sửa đổi
!colspan=2| [[Âm môi-răng|Môi-<br>răng]]
!colspan=2| [[Âm chân răng|Chân răng]]
!colspan=2| [[Âm sau chân răng sau|ChânSau<br răng/>chân saurăng]]
!colspan=2| [[Âm vòm|Vòm]]
!colspan=2| [[Âm ngạc mềm|Ngạc mềm]]