Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Gặp mặt tại Hà Nội ngày 6-10-2018.JPG”

{{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
({{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }})
(Không có sự khác biệt)