Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Tập tin:Hà Nội họp mặt 6-10-2018.JPG”

Trang mới: “Nhờ QTV xóa cái này vì đưa lên 2 cái ảnh như nhau”
(Trang mới: “Nhờ QTV xóa cái này vì đưa lên 2 cái ảnh như nhau”)
 
(Không có sự khác biệt)