Khác biệt giữa các bản “Nước uống tăng lực”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Nước uống tăng lực mang tác dụng của caffeine và đường được cung cấp, nhưng có rất ít hoặc không có bằng chứng cho thấy sự đa dạng của các thành phần khác có tác dụng tương tự..<ref name="pmid23206286">{{cite journal|vauthors=McLellan TM, Lieberman HR | title=Do energy drinks contain active components other than caffeine? | journal=Nutr Rev | year= 2012 | volume= 70 | issue= 12 | pages= 730–44 | pmid=23206286 | doi=10.1111/j.1753-4887.2012.00525.x }}</ref> Hầu hết ảnh hưởng của thức uống tăng lực lên hiệu suất nhận thức, như tăng sự chú ý và tốc độ phản ứng, chủ yếu là do sự có mặt của caffein.<ref name="ReferenceA">{{cite journal |pmid=18470842 |name-list-format=vanc|year=2008 |last1=Van Den Eynde |first1=F |last2=Van Baelen |first2=PC |last3=Portzky |first3=M |last4=Audenaert |first4=K |title=The effects of energy drinks on cognitive performance |volume=50 |issue=5 |pages=273–81 |journal=Tijdschrift Voor Psychiatrie}}</ref>.Tuy nhiên, những nghiên cứu khác, mô tả tác dụng nâng cao hiệu suất có được khi kết hợp nhiều thành phần khác nhau..<ref>{{Cite journal|title = The effects of red bull energy drink on human performance and mood|journal = Amino Acids|date = 1 January 2001|pmid = 11665810|pages = 139–150|volume = 21|issue = 2|first = C.|last = Alford|first2 = H.|last2 = Cox|first3 = R.|last3 = Wescott|doi=10.1007/s007260170021}}</ref> Nước uống tăng lực thường được quảng cáo giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp và sức chịu đựng, nhưng vẫn không có sự đồng thuận của bằng chứng khoa học cho những tuyên bố này.<ref name="pmid25293550">{{cite journal|vauthors=Mora-Rodriguez R, Pallarés JG | title=Performance outcomes and unwanted side effects associated with energy drinks. | journal=Nutr Rev | year= 2014 | volume= 72 Suppl 1 | issue=  | pages= 108–20 | pmid=25293550 | doi=10.1111/nure.12132 }}</ref> Nước uống tăng lực có mối liên kết với yếu tố nguy cơ tác động sức khỏe, như tăng tỷ lệ thương tích khi sử dụng kết hợp với rượu, và tiêu thụ vô độ hoặc lặp đi lặp lại có thể dẫn đến những căn bệnh về tim và bệnh tâm thần.
 
== ReferencesTài liệu tham khảo ==
{{Reflist}}