Khác biệt giữa các bản “Mozambique”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{main|Tôn giáo tại Mozambique}}
{{Pie chart
 
|thumb = right
 
 
|caption = Tôn giáo tại Mozambique (2007)
|label1 = Cơ đốc giáo
66

lần sửa đổi