Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
== Tôn giáo ==
{{main|Tôn giáo tại Mozambique}}
{{Pie chart}}
 
|thumb = right
|caption = Tôn giáo tại Mozambique (2007)
59

lần sửa đổi