Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 37C”

(BỔ SUNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI QL37B,QL10,QL38B,QL1 VỚI ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM)
 
==Tình trạng kỹ thuật==
Quy mô tối thiểu đường cấp III, có 02 làn xe.
Cấp III đồng bằng đoạn chạy qua địa phận tỉnh Nam Định từ thị trấn Ngô Đồng đến thị trấn gôi<ref>{{chú thích web | url = http://baonamdinh.com.vn/channel/5095/201406/khanh-thanh-quoc-lo-37b-doan-tu-thi-tran-ngo-dong-den-thi-tran-goi-2336890/ | tiêu đề = Khánh thành Quốc lộ 37B đoạn từ Thị trấn Ngô Đồng đến Thị trấn Gôi | author = | ngày = | ngày truy cập = 4 tháng 10 năm 2015 | nơi xuất bản = Báo Nam Định | ngôn ngữ = }}</ref>
 
Cấp III đồng bằng đang trong giai đoạn xây dựng trên địa phận tỉnh Thái Bình từ thị trấn Diêm Điền đến thị trấn Thanh Nê
<ref>http://thaibinh.gov.vn/ct/chinhquyen/Lists/UBNDTinhTinHoatDong/View_Detail.aspx?ItemID=28</ref>
 
==Chú thích==