Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 37C”

 
==Hướng tuyến==
Theo văn bản phê duyệt của chính phủ, Tuyến đường Quốc lộ 37C có chiều dài tuyến là 73,5&nbsp;km, điểm đầu tại Quốc lộ 37B thuộc xã Ninh Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và điểm cuối tại cầu Thung Trâm trên đường Hồ Chí Minh, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.<ref>[http://sogiaothong.hoabinh.gov.vn/kat-cau-ha-tang-giao-thang/380-ba-sung-tuya-n-a-ng-na-i-ql37b-ql10-ql38b-ql1-va-i-a-ng-ha-cha-minh-va-o-quy-hoa-ch-pha-t-tria-n-gtvt-a-ng-ba-via-t-nam BỔ SUNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI QL37B,QL10,QL38B,QL1 VỚI ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM]</ref> Trong đó đoạn qua Nam Định dài 21,07&nbsp;km, đoạn qua Ninh Bình dài 31,9&nbsp;km, đoạn qua Hòa Bình dài 20,5&nbsp;km:
*Đoạn qua [[Nam Định]] dài 21,07&nbsp;km,
*Đoạn qua [[Ninh Bình]] dài 31,9&nbsp;km,
*Đoạn qua [[Hòa Bình]] dài 20,5&nbsp;km
 
Chi tiết tuyến quốc lộ 37C được xác định theo Văn bản số 4376/BGTVT-KCHT ngày 24-4-2017 của Bộ GTVT.