Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 37C”

 
Đoạn đi qua địa phận tỉnh Nam Định dài khoảng 21,07km, có điểm đầu tại nút giao với đường Quốc lộ 37B (Km90+350/Quốc lộ 37B) xã Yên Cường (Ý Yên), đi theo đường huyện 57B, Quốc lộ 10, Quốc lộ 38B (Cát Đằng - Phố Cháy) sau đó theo tỉnh lộ 485 đến ngã tư Phủ Cầu tuyến đi thẳng đến âu Cổ Đam và vượt sông Đáy sang tỉnh Ninh Bình.<ref>[http://baonamdinh.vn/channel/5104/201802/dieu-chinh-quy-hoach-phat-trien-mang-luoi-giao-thong-theo-huong-ket-noi-lien-hoan-2523256/ Điều chỉnh quy hoạch, phát triển mạng lưới giao thông theo hướng kết nối liên hoàn]</ref>
 
Đoạn đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình dài gần 32 km, qua xã Gia Trấn đến nút giao Gián Khẩu đi theo các đường tỉnh lộ 477 và tỉnh lộ 479 kết thúc tại Xích Thổ.
 
Đoạn đi qua địa phận tỉnh Hòa Bình dài gần 32 km, qua các xã Yên Bồng, Khoan Dụ, Liên Hòa, Hưng Thi thuộc huyện [[Lạc Thủy]] theo các đường tỉnh lộ 438 và đường tỉnh Liên Hòa - Hưng Thi.
 
==Tình trạng kỹ thuật==