Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 37C”

==Tình trạng kỹ thuật==
Quy mô tối thiểu đường cấp III, có 02 làn xe.
 
==Đường Vua Đinh==
Ở huyện [[Ý Yên]] có tuyến đường Đanh nối các xã Yên Cường, Yên Thắng, Yên Tiến, Yên Hồng tương truyền được hình thành từ thời Vua [[Đinh Tiên Hoàng]] trị vì, do kiêng tên húy họ Vua nên dân gian gọi chệch đi là đường Đanh; bên phía [[Ninh Bình]] đoạn đường từ xã Gia Thủy qua Gia Phú, thị trấn Me tới xã Gia Phương cũng được gọi là đường Vua Đinh. Hiện nay cả 2 tuyến đường trên đã được kết nối và nâng cấp chung thành [[quốc lộ 37C]], kết nối quê ngoại, quê nội và căn cứ quân sự của Vua [[Đinh Tiên Hoàng]]. Tuyến [[quốc lộ 37C]] còn được gọi là đường Vua Đinh do nó đi qua rất nhiều xã có [[đền Vua Đinh Tiên Hoàng]] cụ thể các di tích sau:
* [[Đền Vua Đinh (Yên Thắng)|Đền Vua Đinh ở xã Yên Thắng]], huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
* Đình Thượng Đồng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh [[Nam Định]]
* Đình Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện [[Ý Yên]], tỉnh Nam Định
* Đền Thượng Thôn, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh [[Nam Định]]
* Đình Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện [[Ý Yên]], tỉnh Nam Định
* [[Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh]], xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh [[Ninh Bình]]
* [[Núi Kỳ Lân]] - Lăng Phát Tích, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh [[Ninh Bình]]
* Đình Kính Chúc, xã Gia Phú, huyện [[Gia Viễn]], tỉnh [[Ninh Bình]]
* Đình Mỹ Hạ, xã Gia Thủy, huyện [[Nho Quan]], tỉnh [[Ninh Bình]]
* Đình Ngọc Ba, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh [[Ninh Bình]]
* Đình Sóc Bai, xã Yên Bồng, huyện [[Lạc Thủy]], tỉnh [[Hòa Bình]]
 
==Chú thích==