Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 37C”

 
==Hướng tuyến==
Theo văn bản phê duyệt của chính phủ, Tuyến đường Quốc lộ 37C có chiều dài tuyến là 73,5&nbsp;km, điểm đầu tại [[Quốc lộ 37B]] thuộc xã Ninh Cường, huyện Ý Yên, tỉnh [[Nam Định]] và điểm cuối tại cầu Thung Trâm trên [[đường Hồ Chí Minh]], xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh [[Hòa Bình]].<ref>[http://sogiaothong.hoabinh.gov.vn/kat-cau-ha-tang-giao-thang/380-ba-sung-tuya-n-a-ng-na-i-ql37b-ql10-ql38b-ql1-va-i-a-ng-ha-cha-minh-va-o-quy-hoa-ch-pha-t-tria-n-gtvt-a-ng-ba-via-t-nam BỔ SUNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI QL37B,QL10,QL38B,QL1 VỚI ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM]</ref> Trong đó:
*Đoạn qua [[Nam Định]] dài 21,07&nbsp;km,
*Đoạn qua [[Ninh Bình]] dài 31,9&nbsp;km,
Chi tiết tuyến quốc lộ 37C được xác định theo Văn bản số 4376/BGTVT-KCHT ngày 24-4-2017 của Bộ GTVT.
 
Đoạn đi qua địa phận tỉnh [[Nam Định]] dài khoảng 21,07km, có điểm đầu tại nút giao với đường [[Quốc lộ 37B]] (Km90+350/Quốc lộ 37B) xã Yên Cường (Ý Yên), đi theo đường huyện 57B, Quốc lộ 10, Quốc lộ 38B (Cát Đằng - Phố Cháy) sau đó theo tỉnh lộ 485 đến ngã tư Phủ Cầu tuyến đi thẳng đến âu Cổ Đam và vượt sông Đáy sang tỉnh Ninh Bình.<ref>[http://baonamdinh.vn/channel/5104/201802/dieu-chinh-quy-hoach-phat-trien-mang-luoi-giao-thong-theo-huong-ket-noi-lien-hoan-2523256/ Điều chỉnh quy hoạch, phát triển mạng lưới giao thông theo hướng kết nối liên hoàn]</ref>
 
Đoạn đi qua địa phận tỉnh [[Ninh Bình]] dài gần 32 km, qua xã Gia Trấn đến nút giao [[Gián Khẩu]] đi theo các đường tỉnh lộ 477 và tỉnh lộ 479 kết thúc tại Xích Thổ.
 
Đoạn đi qua địa phận tỉnh [[Hòa Bình]] dài gần 32 km, qua các xã Yên Bồng, Khoan Dụ, Liên Hòa, Hưng Thi thuộc huyện [[Lạc Thủy]] theo các đường tỉnh lộ 438 và đường tỉnh Liên Hòa - Hưng Thi.
 
==Tình trạng kỹ thuật==