Khác biệt giữa các bản “Nhân Dân (báo)”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Số báo đầu tiên ra đời ngày [[11 tháng 3]] năm [[1951]] tại chiến khu [[Việt Bắc]]. Sang [[thế kỷ 21]], nhật báo phát hành 200.000 tờ mỗi ngày, báo ''Nhân Dân cuối tuần'' được phát hành 110.000 tờ mỗi kỳ và nguyệt san ''Nhân Dân hằng tháng'' được phát hành 130.000 số mỗi kỳ.
 
Năm 1976: Khai trương điểm in báo ngày tại TP Hồ Chí Minh
Nhân Dân điện tử được ra đời trên [[Internet]] vào ngày 21 tháng 6 năm 1998.
 
Năm 20011978: Khai trương điểm in báo ngày tại ĐắkTP Lắk.Đà Nẵng
 
Năm 1980: Khai trương điểm in báo ngày tại TP Cần Thơ
 
Ngày 19 tháng 5 năm 1995: Truyền và In báo Nhân Dân tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
 
Năm 1997: Khai trương điểm Truyền tin và in báo Nhân Dân tại Bình Định.
 
Nhân Dân điện tử được ra đời trên [[Internet]] vào ngày 21 tháng 6 năm 1998.
 
Năm 20041998: Khai trương điểm Truyền tin và in báo ngàyNhân Dân tại CầnĐắk ThơLắk.
 
NgàyNăm 19 tháng 5 năm 20112004: Khai trương điểm Truyền Tin và in báo ngày tại NghệĐiện An.Biên
 
Từ ngày 7 tháng 5 năm 2013 đến tháng 7 năm 2017: Báo ngày có 3 điểm in mới tại Điện Biên, Lai Châu và Lâm Đồng.
 
Tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2014, Nhân Dân điện tử có các phiên bản ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp.<ref>[http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/23555002-khai-truong-bao-nhan-dan-dien-tu-tieng-phap.html Khai trương Báo Nhân dân điện tử tiếng Pháp]</ref>
Người dùng vô danh