Khác biệt giữa các bản “Số trung vị”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 116.118.96.249 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
== Cách giải thích dễ hiểu ==
 
Giả sử có 19 người nghèo và 1 tỉ phú trong một căn phòng. Mọi người đều bỏ tất cả tiền trong túi mình ra và đặt lên một cái bàn. Mỗi người nghèo đặt 5 đồng lên bàn; người tỉ phú đặt 1 tỷ đồng (10<sup>9</sup> đồng) lên đó. Khi đó, tổng số là 1.000.000.095 đồng. Nếu đem chia đều số tiền đó cho 20 người, mỗi người được 50.000.004 đồng và 75 xu. Số tiền đó là [[số bình quân|trung bình]] của số tiền mà mỗi người đã đem vào phòng. Nhưng ''số trung vị'' lại là 5 đồng, vì ta có thể chia thành 2 nhóm mỗi nhóm 10 người, và nói rằng mọi người trong nhóm thứ nhất mang không nhiều hơn 5 đồng và mọi người trong nhóm thứ hai mang không dưới 5 đồng. Theo nghĩa đó, ''số trung vị'' là số tiền m một người điển hình mang tới. Ngược lại, giá trị trung bình không điển hình chút nào, do không có ai - người nghèo hoặc tỉ phú - mang đến một số tiền xấp xỉ 50.000.004,75 đồng.
 
== Không duy nhất: có thể có nhiều hơn một số trung vị ==