Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 37C”

Chi tiết tuyến quốc lộ 37C được xác định theo Văn bản số 4376/BGTVT-KCHT ngày 24-4-2017 của Bộ GTVT.
 
Đoạn đi qua địa phận tỉnh [[Nam Định]] dài khoảng 21,07km, có điểm đầu tại nút giao với đường [[Quốc lộ 37B]] (Km90+350/Quốc lộ 37B) xã Yên Cường ([[Ý Yên]]), đi theo đường huyện 57B, [[Quốc lộ 10]], [[Quốc lộ 38B]] (Cát Đằng - Phố Cháy) sau đó theo tỉnh lộ 485 đến ngã tư Phủ Cầu tuyến đi thẳng đến âu Cổ Đam và vượt [[sông Đáy]] sang tỉnh [[Ninh Bình]].<ref>[http://baonamdinh.vn/channel/5104/201802/dieu-chinh-quy-hoach-phat-trien-mang-luoi-giao-thong-theo-huong-ket-noi-lien-hoan-2523256/ Điều chỉnh quy hoạch, phát triển mạng lưới giao thông theo hướng kết nối liên hoàn]</ref>
 
Đoạn đi qua địa phận tỉnh [[Ninh Bình]] dài gần 32 km, qua xã Gia Trấn đến nút giao [[Gián Khẩu]] đi theo các đường tỉnh lộ 477 qua [[thị trấn Me]] ngã ba Chạ vào tỉnh lộ 479, kết thúc tại Xích Thổ.
 
Đoạn đi qua địa phận tỉnh [[Hòa Bình]] dài gần 32 km, qua các xã Yên Bồng, Khoan Dụ, Liên Hòa, Hưng Thi thuộc huyện [[Lạc Thủy]] theo các đường tỉnh lộ 438 và đường tỉnh Liên Hòa - Hưng Thi.