Khác biệt giữa các bản “Bài chòi”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''Hát chòi''' là một loại hình dân ca đặc trưng của Phú Yên.
 
==Cách thức trình diễn==
Hát chòi thường được tổ chức thành một lễ hội.
 
Hội này thường được tổ chức ở làng quê vào dịp tết Nguyên đán. Người ta dựng 9 hoặc 11 chòi, chia thành 2 bên, mỗi bên 5 chòi, mỗi chòi cao độ 2-3m, rộng đủ vài ba người ngồi và một chòi trung tâm (chòi mẹ) ở giữa giành cho các vị chức sắc địa phương.
 
Bộ bài để đánh bài chòi là bộ bài tam cúc cải tiến, gồm 33 lá, với những tên chuyển thành nôm na như: nhứt nọc, nhì nghèo, ông ầm, thằng bí, lá liễu v.v.. vẽ trên giấy, dán vào thẻ tre. Mỗi thẻ tre dán ba con bài, không trùng lặp nhau.
 
Bộ bài gồm 3 pho, đó là:
 
* Pho văn: ông Ầm, tráng hai, ba bụng, tứ tượng, ngũ ruột, sáu miếng, lá liễu, tám miếng, chín cu, chín gối.
* Pho vạn: bạch huê, nhứt trò, nhì bí, tam quăng, tứ móc, ngũ trợt, lục chạng, thất vung, bát bồng, cửu điều.
* Pho sách: ông Tử, nhất nọc, nhì nghèo, ba gà, tứ sách, ngũ dụm, sáu bưởng, bảy thưa, tám dây, cửu điều.
 
Mỗi pho có 10 lá, vì phải có 33 lá nên thêm vào 3 lá nữa là: ông ầm đen, tử cẳng đen và cửu điều đen (để phân biệt với 3 lá cùng tên này nhưng màu đỏ) cho đủ bài chơi.
 
Vào cuộc chơi, anh hiệu (tức người hô thai) xốc ống bài, rút ra một con và xướng tên con bài lên. Để gây thêm sự hồi hộp và bắt người chơi phải suy đoán, anh hiệu hô lên một câu thai hoặc một câu ca dao có tên con bài. Chòi nào trúng tên con bài thì gõ mõ để anh hiệu mang con bài đến. Trúng ba con bài là chòi đó “tới”, xổ một hồi mõ dài. Khi đó, anh hiệu cầm lá cờ nhỏ, bưng khay rượu tới trao phần thưởng cho người trúng. Lá cờ đuôi nheo bằng giấy cũng được cắm lên chòi để đánh dấu một lần thắng.
 
Để giúp vui cho cuộc chơi còn có một ban nhạc cổ gồm đờn cò, kèn, sanh, trống hòa tấu lên khi có chòi "tới".
 
=== Các câu thai===
 
&nbsp;&nbsp;Đi đâu cọ xiểng đi hài<br>
Cử nhơn không đậu, tú tài cũng không.'' (Thằng Trò)''
 
&nbsp;&nbsp;Ai làm thượng hạ bất thông <br>
Bàng quang bể thủng sớm trông tối ngày.'' (Thằng Bí) ''
 
&nbsp;&nbsp;Nửa đêm gà gáy le te <br>
Muốn đi rón rén đụng nghe cái ầm.''(Ông Ầm)''
 
Lưng choàng áo đỏ <br>
Đầu đội khăn đen <br>
Chân đi lèng quèng <br>
Là ông chân gãy.''(Tử Cẳng)''
 
Lội suối trèo non <br>
Tìm con chim nhỏ <br>
Về treo trước ngõ <br>
Nó gáy cúc cu.'' (Chín Cu)''
 
&nbsp;&nbsp;Chầu rày đã có trăng non <br>
Để anh lên xuống có con em bồng.'' (Bát Bồng) ''
 
&nbsp;&nbsp;Đi đàng phải bịt khăn đen <br>
Ở nhà vợ sắn vóc sen nhuộm điều.'' (Cửu Điều)''
 
{{rất sơ khai}}