Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Liechtenstein”

{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Justin Ospelt]]|age={{Birth date and age|1999|9|7|df=yes}}|caps=0|goals=0|club=[[FC Vaduz|Vaduz II]]|clubnat=LIE}}
{{nat fs break|background=#0000CD}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Michele Polverino]]|other=[[CaptainĐội trưởng (associationbóng footballđá)|CaptainĐội trưởng]]|age={{Birth date and age|1984|9|26|df=y}}|caps=67|goals=6|club=[[FC Balzers|Balzers]]|clubnat=LIE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Daniel Kaufmann (footballer)|Daniel Kaufmann]]|age={{birth date and age|1990|12|22|df=yes}}|caps=48|goals=1|club=[[FC Balzers|Balzers]]|clubnat=LIE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Sandro Wieser]]|age={{birth date and age|1993|2|3|df=yes}}|caps=45|goals=2|club=[[FC Vaduz|Vaduz]]|clubnat=LIE}}
Người dùng vô danh