Khác biệt giữa các bản “Hạm đội Liên hợp”

không có tóm lược sửa đổi
|allegiance= {{flag|Đế quốc Nhật Bản}}
|branch=
|type=[[Blue water navy]] [[Hải quân Đế quốc Nhậtbiển Bảnxanh]]
|role=
|size=
|command_structure=[[Hải quân Đế quốc Nhật Bản]]
|current_commander=
|garrison=