Khác biệt giữa các bản “Liên bang Rhodesia và Nyasaland”

File renamed. (GlobalReplace v0.6.5)
(File renamed. (GlobalReplace v0.6.5))
(File renamed. (GlobalReplace v0.6.5))
|date_end = 31 tháng 12
|p1 = Bắc Rhodesia
|flag_p1 = Flag of Northern Rhodesia (1939-19531939–1964).svg
|p2 = Nam Rhodesia
|flag_p2 = Flag of Southern Rhodesia (1923-1964).svg
|flag_p3 = Flag of Nyasaland (1919–1964).svg
|s1 = Bắc Rhodesia
|flag_s1 = Flag of Northern Rhodesia (1939-19531939–1964).svg
|s2 = Nam Rhodesia
|flag_s2 = Flag of Rhodesia (1964-1968).svg