Khác biệt giữa các bản “Quân hàm Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Flag of the People's Army of Vietnam.svg|nhỏ|264x264px|Quân kỳ Quân đội nhân dân Việt Nam]]
Quân hàm là hệ thống cấp bậc trong [[Quân đội nhân dân Việt Nam]]. Hệ thống cấp bậc này còn được áp dụng trong lực lượng [[Công an nhân dân Việt Nam]], do đó hệ thống quân hàm này còn được gọi chung là quân hàm lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Xem thêm: [[Hệ thống cấp bậc Công an nhân dân Việt Nam]].
 
Hệ thống danh xưng các cấp bậc quân hàm Việt Nam được đặt ra tương đối hoàn chỉnh từ năm 1946, nguyên thủy dựa theo hệ thống quân hàm của quân đội Nhật. Về kiểu dáng tham chiếu đến hệ thống quân hàm của Quân đội Pháp. Năm 1958, hệ thống quân hàm của Quân đội nhân dân Việt Nam được thay đổi và sử dụng gần như ổn định từ đó đến nay.