Khác biệt giữa các bản “Đại tướng”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Quân lực Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)==
Trong [[Quân lực Việt Nam Cộng hòa]], quân hàm này mang 4 sao, là quân hàm cao nhất thực tế, vì quân hàm cao nhất trên danh nghĩa là [[Thống tướng]] (5 sao) chỉ được phong cho tướng [[Lê Văn Tỵ]]. Các đại tướng của quân lực này:[[Tập tin:Đại Tướng-Army 2.png|nhỏ|176x176px|Cấp hiệu cầu vai Đại tướng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa]]
 
*[[Cao Văn Viên]]
*[[Dương Văn Minh]]
*[[Đỗ Cao Trí]]
*[[Nguyễn Khánh]]
*[[Tập tin:Đại Tướng-Army 2.png|nhỏ|176x176px|Cấp hiệu cầu vai Đại tướng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa]][[Nguyễn Khánh]]
*[[Trần Thiện Khiêm]]