Khác biệt giữa các bản “Trung úy”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{tầm nhìn hẹp}}
'''Trung úy''' là cấp bậc sĩ quan xuất hiện trong quân đội và an ninh của nhiều quốc gia. Trong lực lượng vũ trang CHXHCN Việt Nam, trung úy là cấp bậc cao hơn [[thiếu úy]] và thấp hơn [[thượng úy]]. Quân hàm gồm 2 sao 1 vạch (tùy theo lực lượng mà có cách bố trí khác nhau).
 
Trong lực lượng vũ trang CHXHCN Việt Nam, trung úy là cấp bậc cao hơn [[thiếu úy]] và thấp hơn [[thượng úy]]. Quân hàm gồm 2 sao 1 vạch (tùy theo lực lượng mà có cách bố trí khác nhau).
 
Trung úy là cấp bậc phong cho người nắm chức vụ trung đội trưởng hoặc đại đội phó trong quân đội.