Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of France.svg|50px]]<br />[[Chính phủ Vichy|Pháp (Vichy)]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Denmark.svg|50px]]<br />[[Đan Mạch]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Spain 1945 1977.svg|50px]]<br />[[ Francoist Tây Ban Nha Francoist]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Thailand.svg|50px]]<br />[[Thái Lan]]
414

lần sửa đổi