Khác biệt giữa các bản “Cao Minh Đạt”

| ''[[Hoa phù dung]] '' || Long chuột ||
|-
|rowspan=45| 2015|| ''Gia đình ngũ quả (phần 2)'' || Nhật ||
|-
| ''Sóng gió hôn nhân'' || Quốc An ||
|-
| ''Bí mật Tam Giác Vàng '' || ||
|-
| ''Giọt lệ bên sông '' || Năm Hương ||
|-
|rowspan=4| 2016|| ''Thủy cơ'' || Nhạc lửa ||