Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==Tham khảo==
teacher: teach là căn tố, -er là phụ tố{{tham khảo}}
Người dùng vô danh