Khác biệt giữa các bản “Lâm Canh Tân”

n
(Tập tin Lâm_Canh_Tân.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Túrelio vì lý do: Copyright violation: Source is Copyright ©2009-2015 tianya999, Inc.All Rights Reserved..)
{{Infobox person
| name = Lâm Canh Tân<br>林更新<br>Kenny Lin
| image =xinnngeee.jpg
| caption =
| othername = Tiểu Tân<br>Lâm Cẩu<br>Tân Hâm
30

lần sửa đổi