Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Xô-Đức”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
{{flagicon|Bungary|1945}} [[Cộng hoà Nhân dân Bulgaria]] (từ 1944)
<br />{{flagicon|Finland}} [[Lịch sử quân sự Phần Lan trong Chiến tranh thế giới thứ hai|Phần Lan]] (từ 1944)
<br />{{flagicon|PolandBa Lan}} [[Cộng hoà Nhân dân Ba Lan]]<ref>{{chú thích sách|last=Dear, I.C.B and Foot, M.R.D. (editors)|title=The Oxford Companion to World War II|editor=|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|year=2005|pages=100 and 701|chapter=|isbn=9780192806703}}</ref>
| chỉ huy 1={{flagicon|Nazi Germany}} '''[[Adolf Hitler]]''' {{KIA}} <br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Ernst Busch (thống chế)|Ernst Busch]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Heinz Guderian]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Paul Ludwig Ewald von Kleist|Ewald von Kleist]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Günther von Kluge]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Georg von Küchler]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Wilhelm von Leeb|Wilhelm Ritter von Leeb]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Wilhelm List]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Erich von Manstein]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Walter Model]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Friedrich Paulus]]{{POW}}<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Gerd von Rundstedt]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Fedor von Bock]] {{KIA}} <br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Felix Steiner]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Ferdinand Schörner]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Erhard Raus]]<br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Walther von Reichenau]] {{KIA}}<br />{{flagicon|Romania}} [[Ion Antonescu]] <br />{{flagicon|Romania}} [[Petre Dumitrescu]]<br />{{flagicon|Romania}} [[Constantin Constantinescu]]<br />{{flagicon|Finland}} [[Carl Gustaf Emil Mannerheim]]<br />{{flagicon|Finland}} [[Karl Lennart Oesch]]<br />{{flagicon|Hungary|1940}} [[Gusztáv Vitéz Jány]]<br />{{flagicon|Hungary|1940}} [[Ferenc Szombathelyi]]<br />{{flagicon|Ý|old}} [[Giovanni Messe]]<br />{{flagicon|Ý|old}} [[Italo Gariboldi]]<br />{{flagicon|Croatia|1941}} [[Viktor Pavičić]]{{KIA}}<br />{{flagicon|Croatia|1941}} [[Marko Mesić]]<br />{{flagicon|Ukraine}} [[Stepan Bandera]]
| chỉ huy 2 ={{flagicon|USSR|1923}} '''[[Iosif Vissarionovich Stalin|Joseph Stalin]]'''<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Aleksey Innokent'evich Antonov|Aleksei Antonov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Nikandr Chibisov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Ivan Stepanovich Koniev|Ivan Konev]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Rodion Yakovlevich Malinovsky|Rodion Malinovsky]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Ivan Khristoforovich Bagramyan|Ivan Bagramyan]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Ivan Fedyuninsky]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Valerian Frolov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Vasiliy Gordov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Leonid Aleksandrovich Govorov|Leonid Govorov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Mikhail Kirponos]]{{KIA}}<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Mikhail Khozin]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Fyodor Isidorovich Kuznetsov|Fyodor Kuznetsov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Ivan Maslennikov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Kirill Afanasyevich Meretskov|Kirill Meretskov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Dmitry Pavlov]]{{KIA}}<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Ivan Petrov (General)|Ivan Petrov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Markian Popov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Maxim Purkayev]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Konstantin Konstantinovich Rokossovsky|Konstantin Rokossovsky]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Pavel Rotmistrov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Semyon Konstantinovich Timoshenko|Semyon Timoshenko]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Fyodor Ivanovich Tolbukhin|Fyodor Tolbukhin]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Aleksandr Mikhaylovich Vasilevskiy|Aleksandr Vasilevsky]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Nikolai Fyodorovich Vatutin|Nikolai Vatutin]]{{KIA}}<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Kliment Yefremovich Voroshilov|Kliment Voroshilov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Andrey Ivanovich Yeryomenko|Andrei Yeremenko]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Matvei Zakharov]]<br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Georgi Konstantinovich Zhukov|Georgy Zhukov]]<br />{{flagicon|Ba Lan}} [[Stanislav Gilyarovich Poplavsky|Stanislav Poplavsky]]
414

lần sửa đổi